วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

16.การขายรูปสต็อคโฟโต้ (photo stock) กับ ทริก การใส่คำอธิบายเพื่อให้ผ่านง่ายๆ

ผู้เขียนสังเกตุว่าการทำรูป สต็อคโฟโต้ (photo stock) ถ้าใส่คำอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปในรูป
เหมือนกับจะผ่านได้ง่ายมากขึ้น ทำให้รูปเข้าพอร์ท ขายรูปได้มากขึ้นครับ
เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับ
เช่น
1.เพิ่มคำว่า  selective focus and with a very shallow depth of field หรือ
                selective focus and shallow depth of field แล้วแต่ชัดตื้นมากน้อยต่างกันนะครับ

 ตัวอย่างตามรูป closeup of a glasses selective focus and with a very shallow depth of field


2.เพิ่มคำว่า dingy light ในกรณีรูปมีสภาพ แสงสลัวๆ ทึมๆ มอซอ

                                ตัวอย่างตามรูป urinal white in a toilet dingy light


 3.เพิ่มคำว่า with copy space for text ในกรณี เราวางรูปเพื่อให้พื้นที่ว่างซ้ายหรือขวา

              ตัวอย่างตามรูป coffee beans in canvas sack with copy space for text